Omvärldsanalys

omvärldsanalys

En omvärldsanalys hjälper ditt företag att bedöma hur ni ska agera utifrån nya förutsättningar, samhällsutmaningar och trender i omvärlden. Och för att ditt företag ska kunna ta strategiska beslut och uppnå era verksamhetsmål är det därför viktigt att göra omvärldsanalyser. I den här artikeln förklarar vi hur ditt företag på bästa sätt kan genomföra er omvärldsanalys.

 

Vad är en omvärldsanalys?

En omvärldsanalys undersöker externa faktorer som kan påverka er verksamhet. Analysen identifierar möjligheter och hot, men skapar också förståelse för era konkurrenter, kunder, reglerande myndigheter och andra intressenter.

 

Tillvägagångssättet i er omvärldsanalys:

Första steget i omvärldsanalysen är att utforma ett analysens syfte och målsättning. Ett bra sätt att konkretisera era mål är genom att ta fram frågeställningar. Är syftet att se in i framtiden kan en bra frågeställning vara ”Hur kommer X påverkas under Y års tid?”.

Det andra steget är att definiera omvärlden som din organisation verkar inom. Börja med att undersöka era konkurrenter. Ta reda på produkt/tjänst, pris, plats. Tips! Gör ett positioneringsdiagram.

Undersök sedan omgivningsfaktorer som kan påverka er verksamhet. En bra analysmodell för detta är PEST-modellen som undersöker politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska faktorer. Det ger er svar på vilka frågor som är viktigast nu och i framtiden och hur ert företag ska göra för att på bästa sätt svara upp mot framtida utmaningar.

 

När ni valt fram arbetssättet för omvärldsanalysen är det dags att välja informationskällor. Här är våra tips:

  • Vetenskapliga rapporter, uppsatser och framtidsforskning.
  • Myndigheter och offentliga organisationers hemsidor.
  • Internet tillhandahåller mycket information om finansiell information.
  • Konkurrenters sociala medier.
  • Gå på event, mässor, konferenser osv för att hålla koll på nyheter och trender.

 

Grattis! Med dessa steg kommer er omvärldsanalys hjälpa ditt företag fatta smarta beslut för att uppnå era verksamhetsmål. Är det något ni vill ha hjälp med, hjälper vi gärna till. Kontakta oss, så bokar vi in ett möte!

Behöver du hjälp med din omvärldsanalys?

Relaterade poster

Vill du prestera
bättre på nätet?