10 tips till att lyckas med din Explainer video

sluta gräv animerad film

Att skapa en bra explainer video är inte alltid en enkel uppgift. Här är några tips för att säkerställa att din explainer video blir så bra som möjligt:

  1. Börja med att definiera målet med din explainer video. Varför skapar du den? Vad är syftet med den?

  2. Skapa en tydlig och enkel struktur för din explainer video. Se till att ha en tydlig inledning, mittdel och avslutning.

  3. Var noga med att förklara allt på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Förklara begrepp och idéer på ett sätt som även en nybörjare skulle förstå.

  4. Se till att använda bra visuella element i din explainer video. Illustrationer och animeringar kan göra det lättare för tittaren att förstå ditt budskap.

  5. Var noga med att ha en tydlig röstöverläggning i din explainer video. En professionell röst kan göra stor skillnad i hur väl din explainer video tas emot.

  6. Se till att hålla din explainer video kort och koncis. Tittarens uppmärksamhet är begränsad, så se till att inte dra ut på saker.

  7. Var noga med att använda ett enkelt och lättförståeligt språk i din explainer video. Undvik tekniska termer och förkortningar som inte är välkända för alla.

  8. Se till att din explainer video är visuellt tilltalande. Välj färger och stilar som passar ditt budskap och håller tittarens intresse.

  9. Var noga med att avsluta din explainer video på ett bra sätt. Ge tittaren en tydlig call to action eller uppmaning till vidare handling.

  10. Se till att testa och förbättra din explainer video innan du släpper den för allmänheten. Be vänner och familj att titta på den och ge feedback för att förbättra den.

Vill du ha hjälp med Explainer Video?

Relaterade poster

Vill du prestera
bättre på nätet?