Explainer video vad är det?

PS auction animerad film, förklaringsvideo

En animerad explainer video är en kort, visuell representation av ett företag eller en produkt som används för att enkelt förklara vad det handlar om. Dessa videos är mycket populära bland företag och organisationer eftersom de kan vara ett effektivt sätt att fånga tittarens uppmärksamhet och öka förståelsen för det som företaget eller produkten gör. Här är några av de största fördelarna med att använda en animerad explainer video:

  • Enkel förståelse: Animerade explainer videos är ett bra sätt att enkelt förklara komplexa idéer eller produkter. Genom att använda visuella element som animationer och illustrationer kan man förklara svåra koncept på ett lättförståeligt sätt.
  • Hög tittarretention: Människor är mer benägna att minnas information som de har sett jämfört med information som de har läst. Detta gör animerade explainer videos till ett bra sätt att få tittarna att minnas informationen som presenteras.
  • Ökar förtroendet: Eftersom animerade explainer videos är ett bra sätt att förklara komplexa idéer på ett lättförståeligt sätt, kan det hjälpa till att bygga förtroende hos tittarna. Det är lättare för tittarna att förstå och lita på det som företaget eller produkten erbjuder om de förstår vad det handlar om.
  • Bra för sociala medier: Animerade explainer videos är lätta att dela på sociala medier, vilket gör dem till ett bra sätt att nå ut till en bred publik. Detta är särskilt användbart för företag som vill marknadsföra sin produkt eller tjänst på sociala medier.
  • Ger professionell image: En professionellt producerad animerad explainer video kan ge företaget eller produkten en professionell image. Detta är särskilt viktigt för företag som vill visa att de är seriösa och trovärdiga. 

Vill du ha hjälp med Explainer Video?

Relaterade poster

Vill du prestera
bättre på nätet?